ساز شکسته

روزهای بی تو....

::زیباترین نامه های عاشقانه(1)::

(زیباترین نامه عاشقانه لودیک فون بتهوون)

نظرت چیه

نظرت چیه

نظرت چیه

 

 

(زیباترین نامه عاشقانه جان کیتسن)

نظرت چیه

نظرت چیه

نظرت چیه

نظرت چیه

نظرت چیه

[ پنجشنبه 1387/01/08 ] [ 23:34 ] [ محسن ] [ ]